Miljöskydd & tillsyn

Inom verksamhetsområdet miljöskydd ingår tillsyn och kontroll av skadlig strålning, utsläpp till vatten och mark av avloppsvatten och kemikalier, utsläpp till luft, täkt- och gruvverksamhet, vibrationer, buller och avfallshantering.

Arbetet bedrivs främst genom organiserad tillsyn, handläggning av tillstånds- och anmälningspliktiga ärenden, remissyttranden i tillståndsärenden samt inspektioner i samband med klagomål.

En viktig del i arbetet är att genom information och kunskapsöverföring påverka verksamhetsutövarnas attityder och livvstil och därmed motivation att medverka i arbetet mot ett miljövänligare samhälle.Kontakt:

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen

E-post: mobpost@gallivare.se

Tel: 0970-818 000