Märkning av kemiska produkter

Miljöavdelningen kommer att kontrollera märkning av kemiska produkter i handeln under vintern 2017

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljöavdelningen kommer i vinter att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker. 

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. 

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Gällivare kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer miljöavdelningen att kontrollera följande:

- Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.

- Att faromärkningen är på svenska.

- Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

Tillsynsbesöken kommer att vara oanmälda.

För mer information, kontakta gärna:

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen via telefon 0970-818 000 eller mail mobpost@gallivare.se