Livsmedel

Var vi än äter eller handlar ska vi få fräscha livsmedel och det är viktigt att alla handskas rätt med matvarorna så man inte blir sjuk av dem. Alla livsmedelsbutiker, restauranger och skolmatsalar är ansvariga för att livsmedel är säkra att konsumera. Miljö- bygg- och räddningsnämndens ansvar är att kontrollera så att livsmedelsreglerna följs.

Målet med kontrollerna är att:

 • Du ska känna dig trygg och säker när du handlar och äter mat
 • Du ska inte bli sjuk av det du äter
 • Inga skämda livsmedel ska säljas
 • Ingen ska bli lurad

Starta nytt eller ta över livsmedelsföretag

 • För att starta ny eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat eller godkänt av miljö- och byggnadsförvaltningen/miljökontoret.
 • Du får starta tidigast tio arbetsdagar efter att du lämnat din anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen, om du inte får ett annat besked från miljö- och byggnadsförvaltningen.
 • För dig som har en animalisk anläggning, till exempel styckanläggning eller mejeri, gäller att du inte får starta förrän du har fått ditt godkännande.
 • Livsmedelsföretag definieras som: ”varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.”
 • Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.
 • Mer information om godkännande/registrering finns på http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/foretag-starta-eller-avveckla/

Matförgiftad?

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen via telefon 0970 – 81 80 00 eller via mail på mobpost@gallivare.se så snabbt som möjligt! Det kanske går att hindra att fler blir sjuka.

Tips om mat

Här kan du läsa om hur du handskas med maten så att den håller sig fräsch.

Så här håller du maten fräsch

All fisk är inte nyttig

Fet fisk som strömming, vildfångad lax och öring som tas upp i norra Östersjön och Bottniska viken innehåller höga halter av miljögifterna dioxiner och PCB. Är gärna fisk men ät dessa fiskar med måtta.

Matnyttiga råd om fisk får du på Livsmedelsverkets webbplats för fisk www.livsmedelsverket.se/nyttigfisk (öppnas i nytt fönster)

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig om:

 • Du har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat
 • Du misstänker att du har blivit matförgiftad
 • Du vill veta hur du ska göra för att starta café, butik eller annan livsmedelsverksamhet.

Du kan också läsa mer på www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/foretag-starta-eller-avveckla/Kontakt:

Miljöinspektör
Tel: 0970-818 000
mobpost@gallivare.se

Vill du registrera din livsmedelsverksamhet är du välkommen att kontakta Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen som hjälper dig.

Gällivare Kommun
Miljö- bygg och räddningsförvaltningen
982 81 Gällivare

Tel: 0970-818 000