Vedeldning

Störande rök eller lukt kan uppstå när du eldar i en vedpanna beroende på hur du eldar, pannans ålder och konstruktion. Det är därför mycket viktigt att eldningen sker på rätt sätt. Här finns några råd om vedeldning.

Om du använder vedpanna för uppvärmning är det viktigt att regelbundet se över anläggningen så att den fungerar som den ska. Äldre vedpannor kan ha dålig förbränning som orsakar höga halter av skadliga ämnen i röken.

Ett enkelt sätt att själv kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Om röken är svart, mörkgrå eller gulaktig och med kraftig lukt är förbränningen ofullständig. Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga.

För att få en god förbränning med högt energiutbyte och små utsläpp av luftföroreningar behöver pannan vara ansluten till en ackumulatortank som kan lagra värmeenergin.

Det är förbjudet att elda avfall - till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat virke.

Elda bara med torr ved. Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Pyrelda inte eftersom det då sker en ofullständig förbränning och ökade utsläpp av farliga ämnen.

Ta hänsyn till dina grannar! Vissa människor kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

Ta hänsyn till vädret så att eldning inte sker vid tillfällen då röken slår ned i bostadsområdet.