Temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20-23˚C inomhus. Vissa människor som tillhör känsliga grupper bör det vara minst 2˚C högre temperatur.

Kallare än 18˚C i luften och 16˚C i golven bör det inte vara förutom vid köldknäppar.

Det bör inte vara för varmt i bostaden, högst 26˚C. Sommartid, under till exempel en värmebölja, kan man få tåla högre temperaturer utan att det är en olägenhet.

Läs gärna mer om inomhustemperatur på Folkhälsomyndighetens hemsida: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/temperatur/