Legionella

Legionellabakterier orsakar influensaliknande pontiacfeber och lunginflammationen legionärssjuka. I Sverige rapporteras 80-120 fall av legionellainfektion varje år. Människor kan bli infekterade genom att andas in vattendimma med legionellabaketerier i samband med exempelvis dusch eller bubbelbad.

Förebyggande åtgärder för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier:

  • Kontrollera att varmvatteninstallationer är utformade så att det är som lägst 50 grader varmvattentemperatur vid tappstället.
  • Se till att varmvattenberedare och ackumulatorer har en temperatur på minst 60 grader.
  • Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor har en temperatur på lägst 50 grader.
  • Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar, exempelvis felaktigt konstruerade handdukstorkar och tappställen som inte alls eller sällan används.
  • Kallvatten ska hållas kallt – varmvatten ska hållas varmt! Ha isolerade ledningar som är monterade så att kall- och varmvattenledningar inte kommer i kontakt med varandra.
  • Spola tappställen som används sällan.