Fåglar

I vissa fall kan även fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning.

Förebygga problem:

  • Mata inte fåglarna.
  • Man kan göra det svårare för fåglar att bygga bo till exempel genom att sätta nät för nischer i hus eller montera så kallade trådpiggar på ställen där fåglarna gärna sitter.
  • Det är fastighetsägaren som har ansvar för att hålla fastigheten skadedjursfri.

Lagar som reglerar skadedjursfrågan

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. En boende är skyldig att informera fastighetsägaren så snart ohyra eller skadedjur upptäcks.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring så kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.