Mål 9: Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Samtidigt är det viktigt att arbeta för att öka tillgången och tillgängligheten på informations- och kommunikationsteknik för de grupper som idag saknar detta. 

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nedan är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 9

Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun

Gällivare kommun driver projektet "Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun". Målet med projektet är att etablera servicepunkter i kommunens bygder. Detta innebär att vi tillsammans med bygderna får utökade möjligheter att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare. 

Läs mer om Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun här: http://www.gellivare.se/Naringslivet/Landsbygd/

Gällivare stärker innevånarnas digitala kompetens genom DigidelCenter.

Gällivare kommun är en av tre kommuner i Norrbottens län som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter. På ett DigidelCenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetensför. 

Läs mer om DigidelCenter här. http://www.gellivare.se/Naringslivet/Landsbygd/DigidelCenter/