Mål 7: Hållbar energi åt alla

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi på, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi arbeta för el och energitjänster som inte skadar vår planet.

7 Hållbar energi för alla

Nedan är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 7.

Gällivare kommun köper grön el

Gällivare kommun vill minska sitt klimatavtryck och påverka utbyggnaden av förnybar elkraft, därför köper vi produktionsspecificerad och ursprungsmärkt el som är förnybar.

http://www.gellivare.se/PageFiles/26546/Diplom20_SE%20(3).pdf

Gällivare kommun byter till energieffektiv miljövänligare gatubelysning

Gällivare kommun har nyligen bytt ut drygt 7000 armaturer mot miljövänligare och energieffektivare gatubelysning.