Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och vår konsumtion är nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du tillexempel att 1/3 av den mat som produceras slängs, eller att medelsvensken lever som om vi hade 4,3 jordklot till förfogande? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan kan även medföra sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Nedan är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 12.

Alltinget gör det möjligt att återanvända
Återvinningsmarknaden Alltinget är en kommunal verksamhet som arbetar för cirkulär ekonomi genom att tillvarata gamla möbler och andra husgeråd. Det inlämnade materialet gås igenom och kan vid behov repareras innan försäljning.

Läs mer om Alltinget här: http://www.gellivare.se/Kommun/Miljo--Halsa/Atervinningsmarknad/

Utlåning av fritidsutrustning
Gällivare kommun har startat Re-playen - ett utlåningsställe för alla, där man upp till två veckor kan låna sport- och fritidsutrustning helt gratis! Utrustningen du lånar är skänkt av privatpersoner, föreningar och företag. Kanske du också vill skänka utrustning som du inte längre använder? Ta i så fall med skidorna, cykeln eller något annat du vill skänka  och lämna till Re-playen.

Läs mer om Re-playen här