Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Hållbar stadsutveckling omfattar bland annat hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter och återvinning. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna och samhällena hållbara för framtiden.

11 Hållbara städer och samhällen

Nedan är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 11.

TOP bostäder har som mål att bli fossilfri senast 2030

Gällivare kommunalägda fastighetsbolag Topbostäder har höjt sin ambitionsnivå i klimatfrågan genom att ansluta sig till Allmännyttans klimatinititav. Detta innebär att bolaget arbetar mot att senast 2030 bli fossilfri samt ha 30 procent lägre energianvändning jämfört med 2007. Topbostäder har redan kommit en bra bit i sin omställning genom att exempelvis påbörjat arbetet med att byta ut sin fossila bilpark mot elfordon. I dagsläget har bolaget 15 elbilar, målet är att 80 % av bilparken ska vara fossilfri inom fem år. Satsningen på elbilar är bara en del i hållbarhetsarbetet. Energikrävande och miljöfarliga kvicksilverlampor byts ut mot modern ledbelysning och smart belysningsstyrning installeras. Grön el är idag en självklarhet och delar av bostadsbeståndet värms med så kallad klimatsmart fjärrvärme.

Gällivare kommuns nya is- och evenemangsarena är en av Sveriges mest energieffektiva ishallar
Gällivares nya is- och evenemangsarena, som är en av Sveriges mest energieffektiva ishallar, är under början av 2020 färdigställd.Stommen har till stor del byggts i trä, vilket genomsyrar många av de byggprojekt som pågår i Gällivare kommun för tillfället. Arenan kyls med hjälp av koldioxid istället för ammoniak som man ofta använt tidigare. Detta innebär reducerad miljöpåverkan och sänkta driftskostnader.

Gällivare kommun bygger ny belyst gång- och cykelväg med intilliggande skidspår
Nu kan man gå, åka längdskidor och cykla från Gällivare centrum och järnvägsstationen till Dundret via nya bostadsområdet Repisvaara utan att passera större trafikerade vägar.