Ekologisk hållbarhet

Gällivare kommun arbetar för en hållbar utveckling. Detta begrepp innefattar ekologisk hållbarhet. De två andra dimensionerna är social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

I Gällivare kommun har vi en fantastisk natur. Vi har höga fjäll i väster, vi har Dundret. Vi har rent porlande fjällvatten. Vi har milsvida vidder av myrlandskap och stora tallskogar. Vi har ett unikt djurliv. Vi har flera nationalsparker och världsarvet Laponia. Och mitt i det här har vi Gällivare kommuns invånare.


Arbetet med den ekologiska hållbarheten handlar om att värna allt detta. Det handlar om att inte leva över sina tillgångar eller på andra sätt förstöra det naturliga kretsloppet. Vi ska vara stolta och rädda om vår kommun och vår natur. Det strategiska miljöarbetet är långsiktigt och målet är att sätta miljön i Gällivare i fokus. Arbetet handla om att skapa bra förutsättningar för en effektiv användning av energi och naturresurser. Det handlar om att inte sprida gifter i naturen och värna den biologiska mångfald Gällivare kommun har.

 Arbetet handlar även om att underlätta för politiker, kommunens egna verksamheter och övriga kommuninvånare att göra klimatsmarta val. Arbetet för en bättre miljö ska göra det enkelt för invånarna i Gällivare kommun att leva mer hållbart!Kontakt:

Miljöstrateg
Lina Andersson
e-post
Tel: 0970-818 264

I Sverige finns 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, dessa utgör ett viktigt verktyg i Gällivare kommuns arbete för en hållbar utveckling inom miljöområdet.