Höga flöden längs Koskivaaravägen

Sveaskog informerar att det är höga flöden längs Koskivaaravägen. Vägen är helt avstängd vid södra delen, utfarten mot Polcirkeln. Trafikanter dirigeras till Solbergsvägen, skyltning finns. Så snart förhållandena tillåter kommer vägen att lagas.

Planerad start:
Beräknat slut:
Plats:
Koskivaaravägen
Gata: