Katt

Kattens inverkan på omgivningen

Katter gör gärna sina behov i till exempel sandlådor och rabatter. Man bör därför fundera över om man bor så till att man kan släppa ut katten utan att den ställer till obehag för grannar. Ägaren till katten ansvarar för skador den kan ställa till med.  Genom att kastrera katten kan man minska risken för revirmarkering och lukt från urin samt oönskade kattungar.

Det finns flera bestämmelser, bland annat i miljöbalken (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 36 §), de lokala ordningsföreskrifterna (12, 13 och 14 §) och lagen om tillsyn över hundar och katter, som reglerar kattens inverkan på omgivningen. 

 

Om man störs av katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

 

Kommunens roll

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda, med lagar i miljöbalken som stöd, om det finns olägenhet för människors hälsa. Lösspringande tamkatter anses enligt miljöbalken som en ringa störning.