Hund

Hundens inverkan på omgivningen

Som hundägare bär man ett stort ansvar för sin hund och hur hunden påverkar omgivningen. Många hundar stör inte någon men ibland kan hundhållningen medföra negativa effekter för grannar och andra människor i hundens omgivning.  Det handlar ofta om skall där grannar blir störda och att föroreningar i form av hundbajs inte plockas upp.

 

Tänk därför på att inte

  • Lämna hunden ensam utan tillsyn i hundrastgård utomhus
    inom tätbebyggt område.
  • Lämna hunden ensam hemma i flerbostadshus.

 

Hundägaren är också ansvarig för att hunden inte orsakar olägenhet på platser där allmänheten rör sig. Det är därför viktigt att alltid plocka upp bajs efter hunden när man rastar den utmed trottoarer, gångstigar och andra grönytor. Information om hundlatriner i kommunen hittas här. Man bör också undvika att hunden kissar vid brevlådor, soptunnor och infarter då det kan störa andra människor.

Det finns flera bestämmelser, bland annat i miljöbalken (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 36 §), de lokala ordningsföreskrifterna (12, 13 och 14 §) och lagen om tillsyn över hundar och katter, som reglerar hundens inverkan på omgivningen. På Naturvårdsverkets hemsida finns också information om vad som gäller för hundar i naturen.

 

Om man störs av hundar

Störs du av hundar där du bor, kontakta först och främst ägaren till hunden. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.