Tömningsdagar

Avfallshämtning i tätorterna och landsbygden

 

Sophämtning från fritidshus

Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker under veckorna 22 – 39.

Sophämtningen börjar vecka 22 för dig med hämtning jämna veckor och slutar vecka 38.

För dig som har hämtning ojämna veckor börjar soptömningen vecka 23 och slutar vecka 39.