Matavfall

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall.

Just nu pågar ett stort arbete med att införa insamling av matavfall för småhus, fritidshus, och flerfamiljshus i Gällivare kommun. Utbyggnad och utkörning av kärl sker etappvis från och med sommaren 2021 och under 2022 ska systemet vara fullt utbyggt i Gällivare kommun.

-När ska jag börja sortera?
Utkörningen av kärl införs etappvis under 2021-2022 eftersom det är många kärl som ska delas ut i vår geografiskt stora kommun. Först delar vi ut matavfallskärl och tillhörande information, påsar och påshållare till hushållen. Sorteringen är beräknad att börja januari 2023
Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat utan vi meddelar när det är dags att börja sortera.

-Varför ska man sortera sitt matavfall?
Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bli till bland annat biogas som kan användas i exempelvis fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Sortering av matavfall är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle så att även framtida generationer får njuta av jordens skafferi.

  • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.
  • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900.000 miljöbilar.
  • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
  • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56.000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327.000 ton.
  • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

-Hur får jag ett brunt kärl till min villa, fritidshus eller flerfamiljshus?

  • Du som äger en villa får ditt kärl utkört innan du blir en del av matavfallsinsamlingen.
  • Olika områden ansluts allt eftersom. OBS! Börja inte använda det bruna kärlet direkt du får det. Gällivare kommun meddelar när det är dags att börja använda kärlet och sortera ditt matavfall.

-När får jag mitt kärl för matavfall?
De första kärlen kommer att börja levereras under vår-sommar 2021 eftersom det är många kärl som ska köras ut till alla våra kunder i hela kommunen så kommer det att ta lite tid.
OBS! Kärlen ska inte börja användas direkt du får dem utan Gällivare kommun meddelar när själva sorteringen ska starta.
Vilket mått har matavfallskärlen?

Matavfallskärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall.

-När ska jag börja sortera matavfallet?
Gällivare kommun informerar när det är dags att börja sortera i ditt område.

-Varför ska jag sortera mitt matavfall?
Genom att sortera matavfallet bidrar du till en bättre miljö där matavfallet åter blir en del av kretsloppet.
Kan man ha gemensamt kärl med grannar?

Det finns också en möjlighet att dela det ena eller båda kärlen med en granne eller ta hand om ditt matavfall själv genom hemkompostering.

Hemma hos oss uppstår det inget matavfall, vi äter upp all mat. Behöver vi ändå ha ett matavfallskärl?
Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat. Även lite matavfall kan göra stor nytta!

-Vad kommer hända med matavfallet?
Gällivare kommun kör matavfallet till Bodens biogasanläggning där det rötas och man tar tillvara på biogasen. Det som blir över efter biogasframställningen blir så småningom biogödsel som kan användas vid odling och skogsbruk.

-Äter inte transporterna upp miljövinsten med att sortera matavfallet?
Trots det stora avståndet till behandlingsanläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Gällivare miljömässigt motiverad.
Bränsleförbrukningen för transport från Gällivare till anläggningen i Boden har beräknats till cirka 200 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.
En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .
Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

-Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost när sortering av matavfall införs?
Du som komposterar ditt matavfall behöver inte ha ett brunt kärl. Om du däremot inte har ett beslut om kompostering behöver du anmäla det till Gällivare kommun, miljö-,bygg-,och räddningsförvaltningen som handlägger din anmälan. Anmälan kostar ingenting. Fram till år 2023 kan du också välja om du vill ha ditt gröna kärl tömd mer sällan- dvs redan nu få soptömning var 4:e vecka.