Matavfall

Snart blir det lättare för Gällivareborna att sopsortera sitt matavfall. Till att börja med får hushållen levererat ett matavfallskärl, påsar, påshållare och en informationsfolder. Utkörningen för villor och fritidshus är klar men startar efter midsommar 2022 och sker etappvis.

Men börja inte samla matavfall genast – inte förrän hösten av 2023 är systemet fullt utbyggt, då drar insamlingen av matavfall igång. Spara sakerna tills det är dags, helt enkelt.

Just nu pågar ett stort arbete med att införa insamling av matavfall för småhus, fritidshus, och flerfamiljshus i Gällivare kommun. Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Kommunernas system för insamling av matavfall ska, enligt regeringsbeslutet, vara på plats den 31 december 2023. Detta samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall.

När ska jag börja sortera?
Vi meddelar när det är dags att börja sortera i ditt område. Sorteringen är framflyttad och beräknas att börja hösten 2023. Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat.

– Varför ska man sortera sitt matavfall?
Genom att sortera matavfallet bidrar du till en bättre miljö. Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och blir till biogas som kan användas i fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Sortering av matavfall är ett enkelt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle. Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.

  • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 kilometer.
  • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.
  • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

– Hur får jag ett brunt kärl till min villa, fritidshus eller flerfamiljshus?
Du som äger en villa får ditt kärl utkört innan du blir en del av matavfallsinsamlingen.Olika områden ansluts allt eftersom. OBS! Börja inte använda det bruna kärlet direkt du får det. Gällivare kommun meddelar när det är dags att börja använda kärlet och sortera ditt matavfall.

– När får jag mitt kärl för matavfall?
De första kärlen kommer att börja levereras sommaren 2022. Eftersom det är många kärl som ska köras ut i hela kommunen så kommer det att ta lite tid.

– Vilket mått har matavfallskärlen?
Matavfallskärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall.

– Kan man ha gemensamt kärl med grannar?
Det finns också en möjlighet att dela båda kärlen med en närliggande granne och då blir avgiften något lägre. Skicka en ansökan till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

– Hemma hos oss uppstår det inget matavfall, vi äter upp all mat. Behöver vi ändå ha ett matavfallskärl?
Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat. Även lite matavfall kan göra stor nytta!

– Vad kommer hända med matavfallet?
Gällivare kommun kör matavfallet till Bodens biogasanläggning.

– Varför får jag inte kasta äggskal i matavfallspåsen?
Äggskal orsakar stock i biogasanläggningen. Lägg äggskal i brännbart och inte i matavfallet.

– Äter inte transporterna upp miljövinsten med att sortera matavfallet?
Trots det stora avståndet till anläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Gällivare miljömässigt motiverad. Bränsleförbrukningen för transport från Gällivare till anläggningen i Boden har beräknats till cirka 200 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.
En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .
Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

– Hur påverkas jag som har, vill ha egen hemkompost eller avfallskvarn när sortering av matavfall införs?
Du som komposterar ditt matavfall eller har avfallskvarn behöver inte ha ett brunt kärl. Om du däremot inte har ett godkänt beslut om kompostering behöver du anmäla det till Gällivare kommuns miljö- bygg- och räddningsförvaltning som handlägger din anmälan. Även avfallskvarn måste godkännas och anmälas till kommunen men det gör du till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Anmälan kostar ingenting. Fram till separat insamling av matavfall kan du också välja om du vill ha ditt gröna kärl tömt mer sällan och redan nu få soptömning var fjärde vecka.