Köksavfallskvarn (KAK)

I Gällivare kommun finns det möjlighet att ansluta en avfallskvarn till avloppsledningen under diskbänken i ert kök. Kvarnen mal ner köksavfall, det så kallade organiska avfallet, och spolar ut matresterna direkt i avloppsnätet och sedan vidare till avloppsreningsverket.

Avfallet och dina kostnader för soptömning kan därmed minska. Vid anmälan om kompostering kan man välja tömning var 4:e eller var 8:e vecka. Länk till blankett

En kostnadsfri anmälan om kvarninstallation ska ske till samhällbyggnads- och teknikförvaltningen.

Länk till blankett

Vill du:

  • ha glesare hämtning och därmed lägre taxa?
  • ha färre soppåsar att hantera?
  • undvika dålig lukt från soptunnan?
  • ha mindre problem med flugor och andra skadedjur?
  • underlätta sopsorteringen?
  • bättre miljö i soprum/avfallskärlet?

Tips! 
Installera en kvarn!