Hushållsavfall fritidshus

Kommunen är uppdelad i tre renhållningsområden

A-området  Utgörs av tätorten och den närmaste landsbygden med ordinarie tömning året runt.

B-området  Utgörs av yttre glesbygd,  fritidshusområde och turistområde där glesare intervall och uppehåll i hämtning under perioder kan tillåtas.

C-området  Utgörs av obebyggda eller mycket glesbebyggda områden som saknar kommunal renhållning. Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om organiskt avfall på den egna fastigheten, producentansvarsbelagt avfall lämnas till producenternas insamlingsställen, grovavfall och farligt avfall lämnas till kommunens återvinningscentraler och miljöstationer.

Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka 22-39 varje år.
 

 

Latrin 

Fritidshusägare kan köpa biolatrinkärl eller biolatrinpåse på Kavahedens avfallsanläggning. 

I priset för denna ingår behandlingen. Biolatrinkärlen/-påsarna är nedbrytbara för att underlätta hantering av latrinet när det ska behandlas på avfallsupplaget och blir till anläggningsjord.

Priser (inkl moms):
Biotunna med hantering - 275 kronor
125 liters påse - 93,75 kronor/rulle 
35 liters påse - 62,5 kronor/rulle