Landsbygdens återvinningscentraler (ÅVC)

Här kan hushållen sortera sitt avfall som sedan körs in till Kavahedens avfallsanläggning där avfallet vägs och läggs på mellanlager innan det bearbetas eller körs vidare.

Driften av byarnas centraler görs på entreprenad. Det är entreprenörernas jobb att hålla öppet, sköta om centralerna, se till att tömning sker och informera alla besökare om hur de ska sortera sitt avfall.

Du som besökare kan sortera ditt avfall i följande fraktioner:

  • Metall
  • Brännbart
  • Trä (ej impregnerat)
  • Deponi - isolering, fönster
  • Inert - keramik, porslin, tegel
  • Farligt avfall - färgrester, bilbatterier, småbatterier, glödlampor, lysrör, kyl och frys, vitvaror
OBS!
Vi tar inte emot trädgårdsavfall (kompost och gräsklipp) på landsbygdens centraler. Det går heller inte att lämna osorterat avfall, utan allt måste sorteras.    


Snabblänkar

Öppettider
Kontakt
Karta

Landsbygdens ÅVC

Ullatti
Hakkas
Skaulo
Nattavaara
Nilivaara
Dokkas