Kavahedens återvinningscentral (ÅVC)

På Kavahedens ÅVC finns det möjligheter för en privatperson att bli av med all sorts avfall. Det finns en ramp där man kan sortera sitt avfall i olika fraktioner som sedan vägs och körs in på avfallsanläggningen innan det bearbetas eller körs vidare. Driften sköts av kommunens egen personal. OBS! för företag gäller andra regler.

OBS! Kavahedens avfallsanläggning tar ej emot 
1. Krossbart material större än 50x50 cm (0,5m3). 
2. Stenar (alla stolekar). 

Från rampen kan du sortera följande i angiven ordning:

 • Restavfall 
 • Metallskrot
 • Brännbart avfall
 • Deponi
 • Behandlat trä
 • Obehandlat trä
 • Metallskrot
 • Brännbart grovavfall
 • Sammansatt och överstort avfall - möbler, heltäckningsmattor, slangar, presenningar
 • Deponi - keramik, porslin, tegel
 • El-avfall inklusive ljuskällor och vitvaror
 • Farligt avfall
 • Bilbatterier
 • Småbatterier

Karta Kavaheden

OBS! Från och med 1 oktober gäller genomskinliga avfallssäckar på våra samtliga Återvinningscentraler (ÅVC). Läs mer här.

Nedanför rampen kan du lämna:

 • Vitvaror
 • Elektronik
 • Bilbatterier
 • Farligt avfall
 • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 • Kompost (löv, jord och gräs)
 • Trädgårdsavfall (Kvistar och grenar)
 • Invasiva främmande arter
 • Däck

Där finns också en Återvinningsstation innan rampen där du kan lämna dina förpackningar och tidningar

 • Färgat glas  
 • Ofärgat glas
 • Kartonger och wellpapp
 • Tidningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)

Här hittar du Kavahedens ÅVC

Vad händer med det utsorterade materialet?

Vi strävar efter en så bra sortering som möjligt för att få ett användbart material.

 • Obehandlat (rent) trä flisas och blandas ihop med gödsel och slam. Sedan läggs materialet i strängar för kompostering. Efter ungefär ett halvår har vi färdig anläggningsjord.
 • Behandlat trä flisas och skickas på förbränning.
 • Metall sorteras för att återvinnas.
 • Inerta material såsom betong, tegel, kakel krossas och används för att anlägga vägar m m.
 • Brännbara material skickas till olika värmeverk.
 • Material som det inte finns återvinningsmöjligheter för läggs på deponi (soptipp).

Fordon över 3500 kg
Alla fordon över 3500 kg, både privata och företag, ska vägas på avfallsanläggningen och erläggs avgift enligt materialslag och gällande mottagningstaxa.

Firmabil på återvinningscentral

Alla företagsmärkta bilar betraktas som verksamhetsutövare och beläggs med avgift.

Privatbesök med firmabil på återvinningscentral

Gör du ett privatbesök med firmabil på våra återvinningscentraler kan du här föranmäla ditt besök för att undvika avgift som företag annars betalar för att lämna avfall. Kontroll av avfellet kommer att ske.
Anmäl ditt besök några dagar innan genom att maila driftansvarig på Kavaheden, maria.andersson@gallivare.se 

Maila in följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnumme
 • Vilken typ av avfall som ska lämnas
 • Företagsnamn på bilen
 • Typ av fordon
 • Lämnarens namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer


Kontakt:

Tel: 0970-818 985

Kavaheden öppettider:

Måndag: 7.30-15.30
Tisdag: 7.30-18.30
Onsdag: 7.30-15.30
Torsdag: 7.30-15.30
Fredag: 7.30-14.30

 
Söndagsöppet
Alla söndagar kl. 12.00 -16.00
1 maj - 30 september
Stängt söndag 26/6

Avvikande öppettider

5/1 Stänger 11:30
6/1 Stängt
7/1 Stängt
14/4 Stänger 11:30
25/5 Stänger 11:30
26/5 stängt
27/5 Stängt
23/6 Stänger 14:30
24/6 Stängt
26/6 Stängt
4/11 Stänger 11:30
23/12 Stänger 11:30
24/12 Stängt

 

Karta Kavaheden