Väga

Under ett år väger vi in ungefär 20.000 lass med avfall på Kavahedens avfallsanläggning. I menyn till vänster hittar du Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning. 

En 24-meters våg väger hela lastbilsekipaget. Vid vägningarna kommer en invägning och utvägning att ske av fordonen för att kunden ska få betala den exakta vikten av det avlämnade avfalllet. Avfallet tippas sedan på olika mellanlagringsytor för vidare behandling/bearbetning innan det körs vidare för att återanvändas, återvinnas eller brännas.

Träavfallet flisas på plats, det obehandlade träavfallet används till komposten. Det behandlade träavfallet skickas till förbränning. Metallskrotet skickas till Skelleftehamn för sortering och återvinning.

Det kostar alltid mer att köra in blandat avfall än sorterat avfall eftersom avfallet då måste sorteras i efterhand med grävmaskin. Vilket resulterar i omklassning och höga böter.

Ibland blir det omöjligt för grävmaskinen att sortera avfallet och då blir företaget tvungen att hämta tillbaks det och sortera om. Det blir aldrig lika bra som om avfallet skulle ha källsorterats på hämtningstället. Det är smartare att sortera där avfallet uppstår, både miljömässigt och ekonomiskt sett.