Deponera

Avfall som ska deponeras måste först karaktäriseras. Detta innebär att avfallsproducenten ska beskriva avfallet. Detta görs på Kavahedens avfallsdeklaration som kan laddas ner. Denna ska sedan godkännas innan avfallet kan tas emot och vägas in.

Avfallsdeklaration 

Länk till blankett

Det är viktigt att blanketten är ordentligt ifylld och att den skickas eller lämnas till personalen på Kavaheden för godkännande innan det är dags för deponering. På så vis hoppas vi på att lösa det hela smidigt utan väntetider på avfallsanläggningen.

Observera att om en avfallsproducent har samma typ av avfall som uppstår regelbundet kan det räcka med att en blankett fylls i per år. På Kavaheden är vi skyldiga att kontrollera avfallet vid invägning och vid deponering. Om vi måste avvisa avfall så är vi skyldiga att rapportera detta till tillsynsmyndigheten.

OBS! kavahedens avfallsanläggning tar ej emot 
1. Krossbart mtrl större än 50x50 cm (0,5m3). 
2. Stenar (alla stolekar). 
3. Stubbar (kontakta Miljönämnden för information om hur du blir av med stubbar)