Företagets hushållsavfall

Hushållssopor är inte bara sopor från hushållen utan de finns också på de allra flesta företag. Det är lätt att veta om ni har hushållssopor. För om det finns ett lunchrum eller fikarum och toaletter på ert företag så har ni också hushållssopor.

Hushållssoprna ska alltid slängas i kommunens gröna tunnor och ingen annanstans. Det finns nämligen väldigt specifka regler kring hur dessa sopor ska hanteras. Soporna hämtas med sopbil av kommunens entreprenör och körs sedan till ett mellanlager för just hushållsavfall. De blandas aldrig med andra sopor utan transporteras sedan vidare för förbränning till Kiruna värmeverk som har tillstånd att bränna sopor.

Det är därför viktigt att tänka på att lägga rätt saker i den gröna tunnan! I hushålls-
soporna slängs ex. näsdukar, kuvert, matrester, städsopor, post-it lappar och annat småskräp. 

Saknar ert företag den gröna tunnan? Då ska du höra av dig till oss så ordnar vi det. Kontaktinfo finns till höger.

Förpackningar och tidningar sorteras så här.

Tänk på att...
Hushållsavfallet ska vara brännbart och aldrig får innehålla farligt avfall, 
returmaterial eller verksamhetsavfall (grovsopor).

Om fel saker hamnar i soporna så kan både ni (företaget) och vi (kommunen) få straffavgifter. Om vi får straffavgifter höjs avfallstaxan och du får betala mer i slutänden.

Så som du förstår är källsortering bra för oss både när det gäller plånboken men självklart också för miljön. Vi tar tillvara på mängder av material och sparar massor med energi.Saknar ditt företag grön tunna?

Kontakta Eva Engström

09708 - 182 08

eva.engstrom@gallivare.se