Företagets farliga avfall

Har ni produkter med dessa symboler på ert företag? När ni sedan ska slänga dessa så räknas det som farligt avfall. Det finns en hel del bestämmelser kring farligt avfall som ni behöver tänka på.

                                 Bildresultat för farligt avfall

Vi kan hjälpa er med att berätta om bestämmelserna (fr. miljöbalken) men vi kan tyvärr inte ta emot det farliga avfallet som kommer från företagen. Det har vi inte tillstånd för och vi har heller inget system för det. Vårt ansvar är att samla in och ta emot farligt avfall från hushållen. Det är hushållen som betalar hela farligt avfall-hanteringen i kommunen och om du som företagare funderar på att lämna ert farliga avfall i hushållens insamlingssystem (miljöstationerna) så ska du veta att det är hushållen som får betala räkningen. Kontakta istället ett företag som har tillstånd att hantera, transportera och behandla farligt avfall.

Nu mer om bestämmelserna vi nämnde ovan:

  • Farligt avfall får aldrig blandas med annat avfall.
  • Transportera farligt avfall får du endast om du har anmält det till länsstyrelsen 
    eller har tillstånd.
  • Ni måste föra anteckningar på mängder mm.
  • Om ni anlitar någon som transporterar farligt avfall så måste ni kontrollera att 
    de har tillstånd.
  • Det samma gäller anläggningen dit ni skickar farliga avfallet.
  • Just ja, glöm inte transportdokumentet som ni måste spara!

 

Här kan du finna svar på allt som har med företagets farliga avfall att göra!