Företagets avfall

Kavahedens återvinningscentral (ÅVC) tar emot brännbart, metall, trä och elavfall från företag.

Ny lagstiftning
Ny lag har trätt i kraft som säger att avfallet ska sorteras på plats, vilket innebär att vi inte tar emot osorterat avfall från företag.

Brännbart avfall
Tjärpapp behöver provtas och provtagningsresultat ska mailas i förväg till vagstationen@gallivare.se eller lämnas till vågkuren innan man lämnar avfallet. Du måste ha ett godkännande innan du lämnar avfallet. Företagen måste kunna visa att tjärpappen inte är farligt avfall.

Elavfall
Elavfall klassas som farligt avfall men får lämnas på Kavahedens ÅVC kostnadsfritt. För att få lämna hushållsliknande elavfall på Kavaheden krävs ett avlämnarintyg från El-Kretsen som du lämnar i vågkuren. Det behövs ett avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag. Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats: www.el-kretsen.se/avlämnarintyg.

Exempel på elavfall:

 • Kyl och frys
 • Vitvaror
 • Batterier,
 • Lysrör, glödlampor
 • Diverse elektronik eller TV-apparater.

Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle. Kom ihåg att ta
med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfallstyp. Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats:
https://www.el-kretsen.se/avlamnarintyg

Farligt avfall
Kavahedens avfallsanläggning tar inte emot farligt avfall från företag.
Exempel på farligt avfall:

 • Färg- och sprayburkar
 • Oljor, oljefilter, oljetrasor
 • Kemikalier
 • Däck
 • Impregnerat trä, slipers, telefonstolpar

Privatbesök med firmabil på återvinningscentral
Gör du ett privatbesök med firmabil på våra återvinningscentraler kan du här föranmäla ditt besök för att undvika avgift som företag annars betalar för att lämna avfall. Kontroll av avfellet kommer att ske.
Anmäl ditt besök några dagar innan genom att maila driftansvarig på Kavaheden, vagstationen@gallivare.se 
Maila in följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnummer
 • Vilken typ av avfall som ska lämnas
 • Företagsnamn på bilen
 • Typ av fordon
 • Lämnarens namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer