Företagets avfall

Sopor är inte sopor. Sopor är värdefulla och eftertraktade material. På Kavahedens avfallsanläggning körs över 20 000 ton avfall in per år. Avfallet återanvänds, återvinns och energiutvinns. Endast 5 procent stannar kvar och läggs på deponi.

Tjärpapp/takpapp

OBS!

Kavahedens ÅVC tar emot tjärpapp från företag endast om provtagningsresultat lämnas till vågkuren. Företagen måste kunna visa att tjärpappen som ska slängas INTE är farligt avfall.

OBS! Kavahedens avfallsanläggning tar inte emot däck från företag. 

Elavfall från verksamheter

För att du som företag/verksamhet ska kunna lämna elavfall på Kavahedens ÅVC krävs det ett avlämnarintyg från El-Kretsen. Intyget ger verksamheten rätt att lämna hushållsliknande el-avfall.
Exempelvis; kyl/frys, batterier, lysrör, diverse elektronik eller TV-apparater.
Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle. Kom ihåg att ta
med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfallstyp. Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats:
www.el-kretsen.se/avlämnarintyg