Trädgårdsavfall/ invasiva arter

Exempel på trädgårdsavfall är gräs, kvistar, löv m.m. och ska lämnas på en Kavahedens återvinningscentral (ÅVC).

Invasiva främmande arter

Blomsterlupin, vresros, jätteloka, skunkkalla eller jättebalsamin är exempel på invasiva främmande arter som inte får slängas som trädgårdsavfall eftersom de sprider sig fort och hotar att ta över andra arter i naturen.

Avfallshantering av invasiva arter

Lägg i plastpåsar som är väl förslutna och slängs på återvinningscentralen (ÅVC).
Fråga personalen på ÅVC var du ska slänga avfallet.
Små mängder kan du lägga i dubbla påsar som försluts väl och sedan slängs i det egna sopkärlet.
Ska inte komposteras eller slängas som trädgårdsavfall pga spridningsrisk.
Transportera inte växtavfallet i öppet släp pga spridningsrisk, frön och växtdelar ramlar av släpet vid transport och omlastning.

Se Naturvårdsverkets film om hur du tar hand om avfallet från invasiva växter

Läs mer om vilka arter som är invasiva och rapportera in om du ser någon av arterna på Naturvårdsverkets webbplats.