Att tänka på vid tömning

  • Anläggningen ska vara lättillgänglig vid tömning
  • Vägen fram till slamanläggningen ska vara framkomlig enligt Gällivare kommuns renhållningsordning. Vägens bredd ska vara minst 3 meter och ha 4 meters fri höjd. Vägen ska ha en bärighet för totalvikten 25 ton.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamanläggningen får normalt inte överstiga 10 meter.
  • Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att brunnslocket inte väger mer än att det kan hanteras av en person.
  • Lock får inte vara övertäckta vid tömning.
  • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
  • Slamanläggningens placering ska märkas ut med en pinne/käpp eller flagga.