Slam från enskilda avlopp

Eskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett (WC) måste slamtömmas. Det är Gällivare kommun som ansvarar för slamtömningen.

Fastighetsinnehavaren/ägeren har ansvaret för att funktionen i anläggningen är tillräcklig vilket innebär att en trekammarbrunn ska ha hela kamrar, cisterner ska vara hela och fyllnadslarmet ska fungera  m.m. 

 Vill du veta mer om olika avloppsanläggningar, se avloppsguiden.se

Tömning avloppsbrunnar

Tömningen av slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ska ske minst 1 gång per år. Slamtömning av enskilda slutna tankar och slamavskiljare startar som vecka 22. Tömningsperioden är maj-september.

Vid frågor angående debitering kontakta via e-post slamfakturering@gallivare.se eller ring 0970-818 926 måndag och onsdag 11.30-12.00.

Vid frågor om tömning och extra tömning kontakta BDX Miljö AB 0970-777 04.

Beställ slamtömning genom att fylla i blanketten "Anmälan om ny slambrunn".

Att tänka på vid tömning
Slambilen som kommer är ett stort och tungt fordon, som kräver både gott om utrymme och en hållbar väg. Underlätta för personalen genom att följa nedanstående checklista.

• Röj bort eventuell växtlighet längs infartsvägen.
• Tänk på att vägen ska hålla för en tung lastbil.
• Röj upp vid brunnen/tankanslutningen och markera läget med t.ex. en röd pinne.
• Ta bort tunga föremål som eventuellt ligger på brunnslocket.
• Se till att ha godkända lock på brunnen.
• Håll hunden kopplad när tömningen sker.
• Lämna in nyckel till ev. vägbom eller se till att bommen är upplåst.

Extra avgifter
Om din ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av exempelvis ej farbar väg, låst bom eller något annat som gör att slamtömning inte har kunnat utföras debiteras bomkörningsavgift. Tömning vid senare tillfälle där bomkörning skett debiteras taxa enligt avropstömning (extra tömning).
Extra slang tillkommer om uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiger 10 meter.
En extra avgift tas om lock väger mer än 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.