Slam från enskild avloppsreningsanläggning

Slam från den enskilda avloppsanläggningen klassas som hushållsavfall vilket innebär att det är kommunalt monopol på tömning av slammet.

Fastighetsinnehavaren/äger en egen slambrunn har ansvaret för att funktionen i anläggningen är tillräcklig vilket innebär att en trekammarbrunn ska ha hela kamrar, cisterner ska vara hela och fyllnadslarmet ska fungera  m.m. 

 Vill du veta mer om olika avloppsanläggningar, se avloppsguiden.se

Tömning avloppsbrunnar

Tömningen av slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ska ske minst 1 gång per år. All tömning ska ske via Gällivare kommun.

Vid frågor om tömning och extra tömning kontakta BDX Miljö AB 0970-777 04.

För frågor om debitering maila slamfakturering@gallivare.se eller ring 0970-818 287 måndag och onsdag 11.30-12.00.

En ny avloppsanläggning fyll i blanketten nyanmälan slambrunn den kan lämnas in via epost slamfakturering@gallivare.se 

Entreprenör 2017-2022 PASAB, underentreprenör åt BDX.