Slaktavfall

Slaktavfall från älg ska lämnas kvar eller köras tillbaka ut i skogen till det egna jaktområdet. På så vis kan slaktresterna ingå i kretsloppet och fördelas naturligt på områdena inom kommunen.

Rester som uppstår vid styckning räknas som hushållsavfall och kan läggas i vanliga soptunnan.

När det gäller slaktavfall från andra djur än vilt och för verksamheter finns andra bestämmelser.

Läs mer om slakt och hur slaktrester ska behandlas på jordbruksverkets hemsida:

Jordbruksverket