Läkemedel, sprutor & kanyler

Lämna in gamla och överblivna läkemdel till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning.

Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse.  Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på apoteket.

Undantag
Det finns undantag för överbliven medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt avfall och därmed märks ordentligt och lämnas till miljöstationen.

Tomma förpackningar
Tomma läkemdelsförpackningar  lämnas på återvinningsstationen och sorteras som alla andra förpackningar var för sig: kartong, plast, metall och glas. Om förpackningen består av flera olika materialslag, som inte går att ta isär, sorteras alltid efter det viktmässigt dominerarnde materialslaget. 

Sprutor & kanyler

Från och med 1 februari 2022 kan privatpersoner både hämta och lämna kanylbehållare till Kronans Apotek i Gällivare sjukhus eller på återvinningscentralerna som farligt avfall. Tomma sprutor utan kanyl lägger du i sopkorgen. Ändringen beror på att kasserade sprutor och kanyler omfattas av det kommunala renhållningsansvaret.