Latrin

Hit lämnar du latrin

På Kavahedens avfallsanläggning ta vi emot latrin från torrdass. Men bara i godkänt kärl! Du kan också kompostera din tunna eller din kompostpåse på din egna fastighet. Om du vill göra det ska du anmäla det till miljökontoret.

Komposterbar tunna eller påse

För att vi ska kunna ta hand om latrinet på Kavaheden måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. BioLatrin-tunnan eller komposterbara påsen hämtar du på Kavahedens ÅVC och så lämnar du ditt namn, personnummer och din adress så skickar vi en faktura.

Hantering och användande av BioLatrin

BioLatrin-tunnan  275 kr inkl. moms
Kompost 35 liters påsar               50 kr/rulle (25 påsar) inkl.moms

 

Varför måste det vara komposterbara kärl?

Om latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkomopst, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss.

Det råder förbud att deponera organiskt och brännbart avfall vilket gör att vi inte kan lägga dem i deponin. Bränna dem kan vi inte heller göra utan att först tömma tunnorna vilket skulle kosta alldeles för mycket och därför kan vi inte längre ta emot latrin i plastsäck eller plasttunna.

Du kan ta hand om ditt latrin själv genom att kompostera det!

Har du packtoa?

Har du en packtoa där du efter varje besök spolar genom att trampa på en fotpedal placerad på toalettstolens nederdel. Spolningen gör att avfallet i toalettskålen förpackas i så kallad spolfolie - ett tåligt material som täcker toalettskålen - och matas ner i en avfallsbehållare placerad under själva toalettstolen.

Kontrollera att din spolfolie är komposterbar, då kan du enkelt kompostera latrinet själv eller lämna det till Kavahedens ÅVC. Har du den gamla modellen som svetsar ihop folien måste du koppla bort den och sedan byta till komposterbar folie.

För mer info om packtoa
För mer information om detta kontakta Gällivare Rör som är återförsäljare. Du kan även kontakta Pacto och Peter Nordström på telefon 0587-86119.

Lär dig mer

Läs mer om avlopp; vilka regler och tekniker som finns och hur du kan planera ditt avlopp på Avloppsguiden.se