Formulär för anmälan av grovsopor

Hämtadress:
Namn:
Ort:
Telefon:
 Komposterbart (märks K), Icke brännbart (märks I) samt Brännbart (märks X).
 OBS! Grovsopor maximalt 500 liter eller ungefär 4 sopsäckar som märkts enligt ovan. Bygg-, el- och farligt avfall lämnar ni givetvis själva på Kavahedens återvinningscentral. Använd endast genomskinliga säckar.