Grovsopor

Grovavfall även kallad grovsopor är avfall som finns i hemmet men inte sitter fast i väggen.
Det kan vara avfall som cyklar, gamla möbler, mattor, trädgårdsavfall och annat man vill bli av med som inte ryms i avfallstunnan. Grovavfall hämtas två gånger per år, vår och hös och ingår i renhållningstaxan. Mängden grovavfall är begränsad till 500 liter per hushåll vilket kan jämföras med ca 4 genomskinliga sopsäckar. 

Grovsopshämtning från villahushåll och fritidshus sker endast efter beställning.

Vecka 39 Hämtning från landsbygden pågår (26-30/9)
Vecka 40 Hämtning från tätorterna pågår (3-7/10)

OBS! använd endast genomskinliga säckar och ställ ut grovsoporna senast måndag hämtningsveckan!

De små grovsoporna inte kan sorteras med grävmaskin. Sortera gärna detta själv på återvinningscentralen.

Säckar fyllda med löv och kvistar som läggs som grovsopor inte kan tömmas utan då skickas på förbränning. Det bästa är om du kan återföra näringen genom att lägga organiskt material på komposten eller själv lämna detta på återvinningscentralen. Då kan vi göra jord av det.

Farligt avfall och el-avfall aldrig får läggas bland grovsopor. Lämna allt som har haft batteri eller sladd till återvinningscentralen.

Grovsopor ska märkas enligt följande:

  • Komposterbart - K
  • Brännbart - X
  • Icke brännbart - I

El-, farligt- och byggavfall är förbjudet att lägga i grovavfall!