Farligt avfall

I varje hem finns det farligt avfall. Även i små mängder kan farligt avfall göra stor skada i naturen eller i avloppet och därför är det viktigt att lämna in de till återvinningscentral. Farligt avfall får inte kastas i hushållsavfallet eller spolas ner i toaletten.

OBS! 

Företag får inte lämna farligt avfall till kommunens insamlingsställen. Kontakta istället företag med tillstånd att hantera farligt avfall.

 Det här är farligt avfall

Färg, lack och lim
Exempel är latexfärger, silikatfärger, lackfärger, oljefärger, linolja, kontaktlim, nagellack, lasyr och fogmassa. Även burkar med torkad färg och vattenlöslig färg ska lämnas till miljöstationen.

Lösningsmedel. Exempel är thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit, aceton, tändvätska och spolarvätska.

Rengöringsmedel. Typiska i ett hushåll är silverputs, propplösare, polish, golv- och ugnsrengöring, blekmedel och fläckborttagningsmedel men också starka maskindiskmedel, klorin och toalettrengöringsmedel. Bekämpningsmedel. Exempel är insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel. Även båtbottenfärg är ett bekämpningsmedel.

Oljeavfall. Exempel är spillolja, smörjolja, motorolja och hydraulolja.

Fotokemikalier. Fix, fixsalter, framkallningsvätska och stoppbad.

Frätande kemikalier. Exempel på syror är batterisyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, roststopp, kalklösare och fosforsyra. Exempel på baser är ammoniak, lut, soda, målartvätt och propplösare. OBS! Håll syror och baser åtskilda. Blanda aldrig syror och baser eftersom det kan leda till häftig värmeutveckling.

Sprayburkar. Exempel är bekämpningsmedel, impregneringsmedel, ugnsrengöring, smörjoljor, färg och hårspray. Batterier. alla batterier ska lämnas in. Småbatterier lämnas till batteriholkar och i vissa affärer. Bilbatterier lämnas till batteribox utanför miljöstationen eller på återvinningscentralen.

Kvicksilverhaltigt material. Fortfarande finns äldre febertermometrar som innehåller kvicksilver.

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Observera att glödlampor och lågenergilampor ska sorteras var för sig.

Glykol. Kylarvätska och frostskyddsmedel.

Visste du att…

Redan i butiken kan du bidra till en renare miljö genom att välja miljöanpassade alternativ. I många butiker finns också de lila holkarna där du kan lämna batterier, glödlampor och lågenergilampor.