Elektronik

Vad räknas till Elektronikavfall?

  • Kylar och frysar
  • Tvättmaskiner
  • TV-apparater
  • DVD-spelare
  • Leksaker med batteri eller elkablar
  • Fritids- och sportutrustning
  • Datorer
  • Elvispar, kaffemaskiner, mikrovågsugnar m.m.
  • Småelektronik som mobiltelefoner, USB minnen m.m.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter och då ska hela produkten lämnas in. Ibland innehåller produkterna miljö- och hälsofarliga delar som till exempel freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljö. 

Mer information finns på www.el-kretsen.se