Deponiavfall

Vad räknas till deponiavfall

  • Glasfiberavfall
  • Drickglas
  • Vaser
  • Spegel- och fönsterglas
  • Betong, gips, tegel, kakel m.m.
  • Keramik
  • Porslin
  • Asbest
  • Sten, sand grus m.m.

 

Allt material går inte att materialåtervinna eller förbränna. Det gäller till exempel sammansatta produkter som inte går att sortera isär, materialslag som inte brinner eller material som innehåller ämnen som inte kan/ska återvinnas eller förbrännas. Det som blir kvar när du avfallssorterat och varken kan återvinnas eller förbrännas kallas för deponirest och placeras på deponi på Kavahedens återvinningscentral (ÅVC).