Däck

Däck lämnas till däckhandlaren...

Dina gamla däck får du utan kostnad lämna till däckverkstaden. Detta gäller så länge det rör sig om ett mindre antal. 

Tänk på att däcken ska lämnas utan fälg! 

Det går också att lämna däck på Kavahedens återvinningscentral max åtta däck per person.

Numera kan du också lämna dina däck till Kavahedens återvinningscentral. Tag bort fälgen från däcket! Fälgen ska sorteras som metallskrot.

I Sverige samlas 99 procent av däcken in för att återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas.

1994 bildade däckbranschen SDAB, Svensk däckåtervinning AB. Bolagets uppgift är att samla in och återvinna alla uttjänta däck, enligt producentansvaret. SDAB drivs helt utan vinstintresse.

Läs mer om SDAB och däckåtervinning på deras hemsida:

SDAB