Återvinningsstationer (ÅVS)

Återvinningsstation (ÅVS) är ett insamlingsställe där man tar emot förpackningsmaterial för fraktionerna, färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och tidningar. 

Det finns 22 st återvinningsstationer utspridda i tätorten och på landsbygden som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar över. 

Här finns återvinningsstationerna

Om stationerna

En återvinningsstation är ett insamlingsställe för förpackningar som producenterna själva via materialbolagen, eller ftiab.se ansvarar för. Pengarna kommer från när vi betalar för och köper varan.
 
I dessa stationer kan man lämna förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar och pappersförpackningar. Det är viktigt att vi som konsumenter lämnar in förpackningarna till dessa stationer för att de ska kunna återvinnas.


Platsen för stationerna arrenderas ut av Gällivare Kommun till FTI. Städning och reparation som uppstår pga deras tömningar skall utföras av den som orsakat skadan.

 

Tidningsinsamling

Från och med 1 januari 2022 fick kommunerna ansvar för att samla in returpapper. För dig som privatperson i Gällivare innebär det inga förändringar, fortsätt lämna returpapper till återvinningsstationerna.

Sortera rätt
Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning på Alltinget, omslagspapper och pappersbärkassar läggs bland pappersförpackningar.

 OBS! Kommunen ansvarar ej för felanmälningar på (ÅVS). Eventuell felanmälan ska göras direkt till Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. 

Länk till felanmälan