1964-1969

 

1964 Erling Johansson  Motivering - Han är väl känd och Gällivare kommun är ägare av flera av hans alster. Enligt sakkunskapen lär han ha framtiden för sig. Född 1934 i Sarvisvaara utanför Gällivare.
Känd genom sina färgstarka stora porträtt som han själv benämner som en speciell "kristallbyggnad" Studier: Kungliga konstakademien Stockholm 1956-1961 Akademie Atheneum Helsingfors 1961-63
Skapare av Nattavaara konstakademien 1990 Utmärkelser: Hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

 

1964 Berry Kurkkio Motivering:- Han har avlagt skulptörsexamen vid konstfackskolan med mycket goda betyg. I kommunens konstsamlingar finns han representerad med "Lyftande and" i driven koppar. Denna är placerad i simhallen i Gällivare. För kort tid sedan hade han utställning i Gälivare. F.n. fullgör han sin värnpliktstjänstgöring i Boden och ämnar därefter fortsätta sina konststudier Född 1941 i Gällivare, grafiker och skulptör  Det som kännecknar konstverken är den lidelsefulla omsorgen av detaljer. När han skapar sina verk för att skildra skogslandets knotiga furor med kronorna fulla av orrar eller renar som trampar omkring på frostbiten myr så lämnas inget åt slumpen. Passionen för detaljer och ett mycket gediget hantverkskunnande skapar en handstil som är omisskännligt Kurkkios. Hans berömda konstverk "Tjäderspel" finns att se i Gällivare kommunhus som skildrar mystiken som råder under tjäderspelet. Trädet kallas för livets träd som skänker sin urkraft till fåglarna. Den stora torrfuran symboliserar människan som stör naturen med sina avverkningar.
Studier: Konstfack Sthlm 1959-63

 

1965 Kjell Knekta
Född 1941 med rötter från Koskullskulle. Kjell har målat och tecknat tidigare men riktade in sig på keramiken. Hans kännetecken är det skulpturala inslaget med bl.a runda och feminina former.
Fördelen med att bo här nära naturen bidrog till inspiration att skapa något. Kjell bor nu på Gotland sen några år tillbaka.

 

1966 Andreas Labba Motivering:-Han håller på med en historisk roman på lapska, byggd på berättelser från gångna tider. Hela verket föreligger i manus, mer än hälften i normaliserad ortografi. I arbetet och de därvid gjorda bandinspelningarna har pastor Olavi Korhonen deltagit. Nomadskoleinspektören Israel Ruong, Uppsala, har i särskild skrivelse rekommenderat Labba ett kommunalt stipendium. Konungen har redan lämnat Labba ett stipendium ur sin jubiléumsfond.
1907-1970 Samisk författare som hade sina rötter i Karesuando och hörde hemma i Kaitum Gällivare. Labba var även sysselsatt inom turistnäringen och guidade turister till Kebnekaise. Han blev bekant bl.a med Dag Hammarskjöld och denna vänskap resulterade för Andreas besök både i Stockholm och FN i New York. I sina två böcker "Anta" och "Anta och Mari" skildrade han samernas vardagliga liv och detta blev ett välkommet tema som gjorde succé.

 

1966 Bert Jonsson Motivering - Konstnären Bert Jonsson i Malmberget har haft utställningar i Gällivare, Stockholm m.fl. orter. Kol- och pennteckningar vittnar om gott handlag och bör Jonsson få möjligheter att studera på annan ort. Född 1935  Gällivare, uppvuxen i Gällivare och Malmberget men även delvis på landsbygden.  Bert Jonsson började studera konst vid 11 års ålder, övergick senare till kurser i  ABC och NKI. Studerade den mesta tiden på egen hand. Fick även tillfälle att delta i lektioner av djurmålaren Harald Wiberg. Landskapsmåleriet var hans känneteckan. Bert har haft utställningar både i Sverige och utomlands.

 

1967 Carl Johansson Motivering:- Carl Johansson har under en följd av år genom inventeringar, uppteckningar och uppsatser på ett verksamt sätt bidragit till kännedomen om kommunens äldsta historia, främst så som den avspeglas i den samiska kulturen. Hans kunnighet i det samiska språket har därvid varit en förutsättning. Carl Johanssons speciella kunskaper har berikat hans undervisning icke minst under nomadskolans fältkurser. Det kulturhistoriska intresse som han på detta sätt har förmedlat till sina elever är ens tor tillgång för kulturminnesvården. 1901-1983,Han hade sina rötter i Arjeplog och studerade till folkskollärare i Luleå.  Carl Johansson arbetade bl.a  som nomadlärare vid Gällivare nomadskola. Han forskade i den samiska kulturen och blev 1977 filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet.

 

1968 Martin Isaksson Motivering:-Martin Isaksson är född, uppväxt och verkar i Malmberget. Efter självstudier och studier vid Otto Skölds målarskola har han arbetat med landskaps- och figurmåleri och varit verksam som illustrationstecknare bl.a. för Björn-Erik Höijer. Martin Isaksson har varit en stöttespelare i konstklubben, varit med om att arrnagera ett otal utställningar under årens lopp och där även medverkat med egna konstverk.
1903 - 1989 Martins produktion omfattade teckningar, akvareller, oljemålningar och träsnitt  är hämtat från gruvsamhället Malmbergets historia. Människorna skildras med ömhet och förståelse. Miljöerna har en viss känsla av karghet men färgerna kompletterar dessa med skönhet.

 

 1969 Bo Nilsson  Motivering:-  Enligt STIM har Nilsson komponerat ett 80-tal verk av skilda slag, bl.a. musiken till Fröken Julie och Röda Rummet ( under arbete), orkesterverk för Pittsburghs Symfoniorkester, mässa för Världskyrkomötet i Uppsala 1968, TV-operan "Swedenborg drömmer" ( preliminärt insatt i program 20/10 1969), musik till Jörn Donner-filmer. Komponerar f.n. musiken till Röda Rummet, TV-versionen av Strindbergs drama i 9 delar som startar efter nyår. Född 1937 i Skellefteå, tonsättare och sångtextförfattare, hedersdoktor vid LTU.  Verksam även i Malmberget och gjorde sitt stora genombrott 1956 som 18-åring i Tyskland med sitt debutverk. Kallades för "Geniet från Malmberget" och eftersom han hade stor kunskap om den nya kompositionstekniken  och den klangvärld den skapade.