1990-1999

1990 Inger Persson Motivering-Hon har trots sin ungdom en mycket gedigen musikalisk utbildning. Redan som tonåring avlade hon kantors- och kyrkomusikerexamina och 1989 var hon klar med musikdirektörsexamen. För närvarande går hon pianolinjen på musikhögskolan i Göteborg. Sommartid har hon arbetat som kantor i Gällivare kyrks och framträtt som pianist och ackompanjör vid flera musikevenemang i kommunen.


 
1991 Lola & Gunnar Dahlström Motivering - Lola har ägnat speciellt intresse för den folkliga dräkten från Överkalix och gamla slöjdtraditioner samt arbetat mycket bland barn och ungdom. Gunnar uppmärksammas för sitt uppoffrande arbete inom musiklivet. Han har verkat som musiker, lärare och musikledare under flera decennier.


 
1992 Hilmer Joel Skoglund Motivering-Hilmer Joel Skoglund uppoffrande arbete att utforska och dokumentera bygdens historia, kultur och språk utan tanke på egen vinning. 1932-1994 Hilmer bedrev sin hembygdsforskning i Umeå och blev sin hembygd Flakaberg trogen hela livet.

 
1993 Malmbergets Musikkår Motivering-Malmbergets Musikkår har i ett halvsekel förgyllt otaliga evenemang i vår kommun med takt och ton, med pompa och ståt, i glädje och sorg, i allvar och i högtid. I musikkåren har musiker under god ledning fått tillfälle att utveckla sin förmåga och kåren har under årens lopp fostrat många goda musiker. Kåren har genom sin verksamhet hållit intresset för musik bland både unga och äldre musikutövare på en hög nivå.

 
1994 Ture Axelsson Motivering-Ture Axelsson har genom sin idoga historiska forskning gjort mycket värdefulla insatser för att kartlägga vår bygds kultur och historia, speciellt Nattavaarabygden men även Gällivare socken i övrigt. Han har i sin dokumentation använt sig av bouppteckningar, domstollsprotokoll, skattelängder, kyrkböcker m.m. Ture Axelssons studier har resulterat i uppsatser som bland annat biblioteken i Gällivare fått. Ture Axelsson är dessutom en duktig och kunnig släktforskare.
 
 
1994 Margareta Gundmalm
 Motivering-Margareta Gundmalm, som är utbildad danspedagog, har under en lång tid arbetat med dansundervisning för barn och ungdomsåväl under deras skoltid som under deras fritid. Margareta är en mångsidig danspedagog med ett brett register vad avser dans, då hon undervisar i såväl fridans, balett, jazz som hip hop. Hon har genom sitt arbete och engagemang under många år verkat för barns och ungdomars motoriska och sociala utveckling. Född och uppvuxen i Gällivare med rötter från byn Palohornas. Margareta började dansa i 12-års åldern  Vid 20-års åldern så deltog hon i en 1-årig förberedande dansutbildning vid Umeå universitet. Därefter blev det Kulturama och 3-årig danspedagogutbildning i Stockholm. Margareta är mycket aktiv idag och en av eldsjälarna inom kulturskolan.

1994 Michael Johansson Motivering- Michael Johansson har under 1994 varit en av de i särklass mest betydelsefulla personerna för det kulturella musiklivet främst bland Gällivares ungdomar. Han har på ett utmärkt sätt stöttat dessa i deras strävan att själva utöva och nå ut med sin musik, detta arbete har resulterat i en inspelning av en CD-skiva.


 
1995 Göran Forsmark Motivering - Göran Forsmark tilldelas kulturstipendiet för de rolltolkningar han gjort på Norrbottensteatern och i TV och som här i Görans hemkommun glatt oss mycket åt och med Göran Forsmarks professionella och geniala tolkning av " Mannen från Malmberget" vet nu hela Sverige var de riktiga karlarna finns. 


 
1996 Barbro Törngren Motivering-För sitt mångsidiga konstnärliga uttryckssätt och som gett oss bilder allt från porträtt från barndomen till den livsviktiga potatisen. Barbro Törngren var en av de första som framförde vikten av en kulturskola i vår kommun och att bilden måste få en större betydelse i skolan. Barbro Törngren var också en av de som tog initiativet till bildandet av Tuoddargruppen och sedan många år dess sekreterare. Vidare är hon aktiv i Gällivare Malmbergets konstklubb, Konstnärscentrum och KRO Norrbotten.


 
1997 Berith Kalander Motivering - För att hon som den första i sin folkgrupp skrivit om romernas holocaust ( nazisternas utrotningar av romer under andra världskriget) genom sin bok " Min mor - fånge Z-4517" som utgivits i Gällivare folkbiblioteks skriftserie. Berith KAlander har i boken beskrivit hur hennes familj har smält in i vår bygd och hon har i många år förmedlat kunskap om den romska kulturen till barn och ungdom i vår kommun.


 
1998 Trollsländan / kulturgrupp Motivering - För sitt stimulerande arbete på orten med att väcka intresse för barnens rätt till eget skapande inom hela kulturområdet. 


 

1999 Albert Falck Motivering-Albert Falck är verklsam inom många kulturområden, bland annat har han gett ut boken "Ortnamn i Gällivare", varit medförfattare till boken "Padjelantaleden" samt gjort en kassett och Sjöfallsleden. Han är aktiv inom hembygdsrörelsen och har ofta anlitats som föredragshållare inom olika ämnen. Som skapare av snö- och isskulpturer är Albert Falck en förgrundsperson. Han har uppdrag även utnaför vår kommun. Ishotellet i Jukkasjärvi har vid flera tillfällen anlitat Albert Falck som skapare av deras isskulpturer.