1980-1989

1980 Malmbergets Jazzgrupp  Vem minns inte Cola, Bonca, Vicke Hallon och allt vad dom nu hette under jazzens guldålder på 50-talet fanns med och spelade upp till både dans och konsert. Ur gruppen kom också andra nya grupper att uppstå och det fanns inga gränser för hur jazzens utvecklades i kommunen. Malmbergets jazzgrupp förvaltade jazzens guldålder vilket fått många positiva ringar på vattnet senare och ända till i dag. Gruppen samverkade ofta också med Malmbergets kyrka kring olika projekt.
 

 
1981 Ingegärd Sundström En pionjär och eldsjäl inom den konstnärliga dansen. Ingegärd drog igång många grupper och duktiga dansare. En del av dem gick vidare och har idag dansen som yrke. För den moderna och nya dansen som växte fram under 1980- och 90-talet var Ingegärd en väldigt betydande och viktig person för den utveckling som skett efter henne.
 
 

1982 Tuoddargruppen  Tuoddargruppen som initerades av bland annat av Lena Nallo 1975 har haft stor betydelse för konstlivet i Gällivare/Malmberget. Som mest har 24 konstnärer ingått i gruppen genom åren. Tuoddargruppens verksamhet började med en " ockupation" av en skolsal i den då nedlagda Hermelinsskolan. Men 1982 fick gruppen möjlighet att hyra den gamla läkarbostaden i Malmberget. " Tuoddarvillan" som den kom att kallas och fungerade som både verkstad och utställningslokal fram till 2009 då huset hamnade inom LKAB:s rasriskområde.
 

 

1983 JP Nyström JP har med sin folkmusik i snart 40 år inte bara satt sig själva på den musikaliska kartan utan också vår kommun på ett förträffligt sätt. JP har hela tiden utvecklats och gruppen har under flera år tillhört landets främsta. Allt från Cullbergbaletten i Sporthallen Malmberget 1986 till spelningar på de många och stora festivalerna och scenerna både inom och utanfös landet. Skivinspelningar, radio och TV så har JP hunnit med. Gruppen är än i dag fullt igång och mycket efterfrågade i olika sammanhang. JP Nyström tillhör utan tvekan en av Gällivare kommuns främsta ambassadörer.

 

 

1984 Malmbergets Teater  Malmbergets teater bedriver sedan flera år tillbaka en bred kulturell verksamhet. Verksamheten bedrivs hudvudsakligen inom Gällivare kommun men även utanför kommunens gräsner har teatern fått uppmärksamhet.

 
1985 Frälsningsarmén Motivering-Under Frälsningsarmens 90-åriga verksamhet i Malmberget har musiken haft stor betydelse. Många är de musiker från vår kommun som fått sin första musikaliska skolninginom Frälsningsarmens hornmusikkår och dessa musiker finns utspridda runt om i landet. Hornmusikkåren har inte bara spelat i sina egna lokaler och för sina medlemmar, de har också vänt sig till en större och bredare publik genom sina spelningar på gator och torg. På senare år har de också medverkat vid olika offentliga arrangemang bl.a. pensionärstinget i Nunnisvaara, invigning av Gällivare bibliotek, marknadscafé i Folkets Hus, spelningar i skolor samt mången sommarsöndag i Svanparken har besökarna kunnat lyssna till Hornmusikkåren.


 

1986 Gellmalaget  Folkdansgruppen som under flera decennier varit en av de mest aktiva dansföreningarna i kommunen. Gruppen har genom åren deltagit vid flera arrangemang både i Sverige och utomlands. Att sprida folkdansen till yngre och nya grupper har också varit en viktig del av föreningens verksamhet. Gellmalaget har hela tiden utvecklats och sökt nya vägar i sitt dansande. Gästkoreografer som besökt kommunen och arbetat med lokala dansföreningar, så har Gellmalaget varit en av de mest drivande för att på olika sätt utveckla dans och samverka med andra. Föreningen betyder mycket för kommunens kulturliv.

 
1987 Ellen-Kitok Andersson 1932-2008. Ellen är en av Sveriges främsta samsika rotslöjdare. Hon började tidigt med rotslöjden och har även undervisat i rotslöjd inom Norrbotten, Västerbottens och Jämtlands län. Hon har tillsammans med sin syster Margit Kitok-Åström utvecklat och förfinat bindningstekniker inom rotslöjden. Modern Asa Kitok var även en känd rotslöjdare som gav sina kunskaper vidare till sina båda döttrar


 
1988 Nils Hennix Född i Malmberget 1921 och arbetat bl.a  inom gruvnäringen och järnvägen. Nils Hennix har gjort sig känd i kommunen med sina visor som, tonsatt och tolkat andra visdiktare som Dan Andersson och Liikavaara Frans. Dessa "Gällivare visor" blev mycket populära och mest känd blev bl.a visan som heter Svarta Björn.
.
 
1989 Bengt Martinsson Bengt Martinsson har under en lång tid bedrivit forskning om hur människor förr i tiden levde, arbetade och roade sig. Han har även varit en stor pionjär ionom folkmusikområdet där han intervjuat och nedtecknat den folkliga dans och musiktraditionen i Norrbotten samt byggt upp ett unikt arkiv bestående av danser, vistexter, noter, bandinspelningar och videoupptagningar.Bengt har alltid haft ett brinnande intresse för kulturen och varit engaerad i olika kulturföreningar.