1970-1979

1970 Christina Moberg  Violinist från Malmberget som utbildade sig vid Stockholms musikakademi och reste vidare till musikmetropolens stad Wien. Där studerade hon vidare i Wiens musikakademi och fick en ordentlig fart på sin musikaliska karriär som startade med en fiol i 7-års åldern.

 

1971 Väinö Ruottinkoski 1930-1988, Väinö hade sina rötter i Hakkas och blev tidigt intresserad av musik. Han fick sitt första dragspel vid 9-10 års åldern. Därefter fortsatte Väinö sin musikaliska karriär med att utbilda sig vid bl.a Kungliga musikhögskolan. Väinö Ruottinkoski har gjort en oerhörd stor insats för musiklivet i norr och där kan nämnas hans stora samling Tornedalsvisor.

 

1972 Folke Asplund Skådespelaren Folke Asplund föddes 1930 i Malmberget. Hans teaterintresse väcktes när han deltog i en amatörteatergrupp. Folke Asplund har gått Calle Flygares teaterskola i Stockholm och fick därefter roller bland olika teatrar. Han har även deltagit i både radio och TV samt varit teaterchef på Norrbottensteatern.

 

1972 Hjördis Martinsson Konstnär bördig från Tjautjasjaur som har utbildat sig bl.a på Konstfack avd.med specialisering inom keramik och glas. Har haft den berömda designern Stig Lindberg som huvudlärare. Hjördis har verkat både i Sverige och utlandet och där kan nämnas hennes examensarbete vid världsutställningen i Montreal 1967.Hennes områden har varit både inom grafik, målning och skulptur. Inspirationen till sitt skapande har temat livet, då och nu samt framtiden varit en källa. Hjördis har en bred kunskap och har varit en av eldsjälarna att arbeta med bildanalys inom äldreomsorgen. I

 

1973 Åke Sundqvist Motivering-Åke Sundqvist har med färgstark känsla för Malmberget och gruvindustrin i sitt konstnärskap odödliggjort många av de personer som utfört sin livsgärning i det tunga och slitsamma gruvarbetet. Det  är ett imponerande stycke av arbetarlivets historia som genom Åke Sundqvist:s "Gubbar" bevarats åt eftervärlden. 1906-1982 Åke Sundqvist skulpterade i trä, han arkiverade döda och levande malmbergsbor med hjälp av en vass kniv och hårdtorkade trästycken. Han hann under sin levnadstid snida många träfigurer av Malmfältens personligheter. Idag finns 76 av Åkes gubbar tillgänliga för beskådning i Malmbergets bibliotek.

 

1974 Margit Kitok-Åström 1925-2011 Samisk rotslöjdare som tillsammans med sin syster Ellen Kitok-Andersson, döttrar till Asa Kitok fört vidare den viktiga kunskapen om rotslöjd och var viktiga förgrundsgestalter för den kvinnliga sidan av samisk slöjd. Margit Kitok-Åströms alster övergick från slöjd till konsthantverk genom hennes alster som höll en mycket hög eststisk nivå.

1974 Esaias Poggats 
1937-2006 Född i Gällivare och var en mycket mångsidig samisk slöjdare. Han arbetade inom både hårdslöjden och i silver. "Esse" som han även kallades i dagligt tal utvecklade den gamla bruksslöjden till ett suveränt och dymaniskt konsthantverk i den högre skolan.  Esaias Poggats var även en förgångsman till knivbladstillverkningen.

 

1975 Carl Bertlin 
Carl Lagerqvist 
Birger Nilsson
  Motivering - Stipendiaterna har spelat med , lett, inspirerat och lärt musiker under tiotals år. De olika musikaktiviteterna i våra samhällen är helt beroende av frivillig medverkan frånutövarnas sida.
De tre musikerna har vid sidan om sin yrkesutövning ägnat en väsentlig  del av sin tid att hålla musikverksamheten här uppe vid liv och har fått andra aktiva i verksamhet.
Dessa tre giganter inom kommunens musikliv delade priset tillsammans. Alla har haft enorm betydelse både för dem som dansat och lyssnat men också för den yngre generationen som kom efter dem som inspirerades i sitt eget musicerande.

 

1976 Adolf Henriksson  Motivering - Kulturnämnden beslutar att till dela Adolf Henriksson, Alingsås, 1976 års
kulturstipendium för livslång, idérik och mångomspännande verksamhet i
kommunens kulturliv, buren av eld, fantasi och stimulerande glädje.
1911-1995 född i Malmberget. Adolf Henriksson började arbeta på biblioteket på sin fritid som 18-åring. Sitt ordinarie jobb hade han vid LKAB. Efter utbildningen till bibliotekarie så arbetade han som bibliotekschef i Malmberget.1976 fick  Adolf Bengt Hjelmqvists pris och det betydde mycket för honom. Radioprogrammet "Gellivare trakter" bygger på Adolfs intervjuer på 1970- och 1980-talen med människor från Malmberget. Detta material är ett viktigt källmaterial av historia. 1983 så erhöll han  Norrlandsförbundet Olof Högberg plaketten för sina kulturella insatser. 

 

1977 Birger Jonasson  Född 1938 i Österkorsberga, som är ett mindre samhälle nära Vetlanda. Birger blev tidigt intresserad av att teckna och redan i skolan fick han tillfälle att pröva måla eftersom han visade ha talang.I Birgers målningar går människor igenom som en röd tråd, bl.a arbetsmiljöer och politiska företeelser.

 

1978 Margit & Ture Hjertberg Motivering-För lång och förtjänstfull verksamhet inom kommunens musikliv.
Margit och Ture, två eldsjälar som fostrade många av den generation som var födda på 1950- och 60-talet och som i dag musicerar med stor framgång. ABF var en viktig del för amatör musiklivet där både Margit och Ture fanns med och påverkade

Filmverkstad Unga Örnar Hakkas
 Motivering-För föredömlig verksamhet med aktiverande kulturarbete bland barn och ungdom. Filmverkstaden, Unga Örnar Hakkasbyn har deltagit i Barnfilmsrådets försöksverksamhet med barnfilm under 1977 och våren 1978. Projektet ökade stort intresset av filmning.

 

1979 Lars Wikström Motivering-Genom sin utställning visat känsla av förankring i vår Norrbottniska natur. Lars Wikström som bor i Nattavaara har arbetat mest med trä. Av rivningsvirke har gjort konst som ofta har resulterat i rustika nyttoföremål. Inspirationen har han fått från hemtraktens karghet och dess kyla.