Kulturstipendium

Gällivare kulturstipendium delas ut varje år. Stipendiet är avsett att stödja verksamheten inom skilda konstnärliga verksamhetsområden såsom bildkonst, dans, film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik samt teater och andra jämförbara områden.

Stipendiet kan delas ut till enskild eller i grupp. Företräde har den som är född eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun. Stipendiet fördelas i två kategorier vux och ungdom.
Ansökningstiden för 2022 har löpt ut 31/3