Kulturskolans personal

Simon Lundmark
Lundmark, Simon
E-post
Projekt Unifikt 

Sångpedagog/Körledare


Björkman, Eva-Lena
E-post
Projekt Unifikt
Drama/ teater/ Musikpedagog

Tvärflöjt


Bozzolan, Luigi
E-post
Piano (klassisk, jazz, pop),
keyboard och  musikteori.
Ensembleledare i jazz, pop
och rock. Pianist i
körverksamheten. Läs mer 
www.luigibozzolan.com 

Fagerlönn, Pernilla
E-post
Sångpedagog/körledare
My Spets, danspedagog
Spets, My
E-post
Danspedagog, 
projekt Unifikt

 


Henriksson, Thomas
E-post
saxofon / klarinett.
Ensembleledare inom
jazz och blås.


Johansson, Jerker
E-post
Samordnare inom Kulturskolan

Johansson, Örjan
E-post
gitarr, ensembleledare inom rock.

Karlsson, Johan
E-post
Gitarr, musikproduktion,
studioverksamhet och ljudteknik.
Ensembleledare inom rock- & pop. 


Landström, Andreas
E-post
Slagverk. Verksam i olika ensembler.


Administratör
Nilsson, Anneli
E-post

Projekt Unifikt, kreativt skrivande
David Väyrynen
E-post