Kommunpriser

Varje år bjuds alla in att nominera personer som du tycker borde få pris för sitt engagemang inom en rad olika områden. 

Drygt 100 000 kronor kommer att delas ut i följande stipendier och priser:

I följande åtta kategorier kan du nominera:

1. Årets kulturstipendium ungdom         Läs kriterier
2. Årets kulturstipendium vuxen  Läs kriterier
3. Årets idrottsungdom  Läs kriterier
4. Årets ungdomsledare Läs kriterier
5. Årets eldsjäl Läs kriterier
6. Årets mångfald och jämställdhetspris Läs kriterier
7. Årets byakraft Läs kriterier
8. Årets besöksnäring Läs kriterier

 Nominera dina kandidater här senast 31 mars!

 

1. Årets kulturstipendium ungdom

Stipendiet delas ut till enskild person eller grupp. (med grupp menas orkester, sånggrupp, o dyl. ej förening, organisation eller företag m.m.) Stipendiet är avsett att stöda ungdomen i deras eftergymnasiala studier inom kulturområdet samt verksamhet och praktiska utförande av konstnärliga uttrycksformer. Stipendiaten ska vara boende eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun har företräde. Stipendiat skall kunna medverka vid något offentligt arrangemang.

2. Årets kulturstipendium vuxen

Stipendiet delas ut till enskild person eller grupp. (med grupp menas orkester, sånggrupp, o dyl. ej förening, organisation eller företag m.m.) Stipendiet delas ut för stöd och uppmuntran till konstnärlig utveckling och har karaktär av arbets- och utbildningsstipendium. Stipendiaten ska vara boende eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun har företräde. Stipendiat skall kunna medverka vid något offentligt arrangemang.

3. Årets idrottsungdom

Stipendiet delas ut till en aktiv idrottsungdom som, utifrån sina förutsättningar, visat på en positiv utveckling inom sin idrott. Nomineringen ska även innefatta en beskrivning på hur ungdomen företräder sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat, förebild för andra samt ta ansvar för sina studier.

4. Årets ungdomsledare

Stipendiet delas ut till en verksam ledare som gjort en betydelsefull insats för barn- och ungdomsverksamheten i sin förening. Ledaren företräder föreningen på ett föredömligt sätt genom att vara en god förebild för andra. Nomineringen ska även innefatta en motivering hur ledarens förmågor bidrar till ett bättre samhälle genom en tydlig koppling till kommunens vision, värdegrund och målsättning. Det vill säga främja delaktighet, jämställdhet och mångfald.

5. Årets eldsjäl

Pristagare ska lägga ner stort ideellt arbete inom verksamhet/förening/organisation inom Gällivare kommun genom att hjälpa andra utan egen vinning. Pristagaren ska ha en idé till ett projekt som gynnar kommunen, föreningar, verksamheter eller enskilda.

6. Årets mångfald och jämdställdhetspris

Pristagare ska medvetet arbeta för att förstärka jämställdheten och främja utveckling genom att vara en förebild inom jämställdhetsområdet. Pristagaren ska genom samverkan, nytänkande och idéer till förändringsarbete uppnå goda resultat för likhet mellan könen.

7. Årets byakraft

Pristagaren ska vara ett företag, en förening eller en person som genom engagemang och framåtanda bidragit till att stärka och utveckla Gällivare kommuns landsbygd och/eller gjort att attraktiviteten för vår kommuns vackra byar ökat.

8. Årets besöksnäring

Pristagare ska vara ett företag som genom nytänkande, engagemang och framåtanda bidragit till att stärka Gällivares attraktivitet och konkurrenskraft lokalt eller regionalt inom besöksnäringen.