Utställningar

Gällivare kulturmuseum har en omfattande utställningsverksamhet. Förutom våra fyra basutställningar har vi årligen drygt tio tillfälliga utställningar. Vi producerar egna utställningar och tar fram andra med till exempel Gällivare Hembygdsförening och Gällivare-Malmbergets konstklubb. Utställningarna kan handla om allt från samtidskonst, våra nationella minoriteter till bastubad. Vi letar ständigt efter nya spännande utställningar med ett stort publikt intresse som berör vår kommun, närområdet eller omvärld.

Lisa Lundmalm

Fotoklubben

Tillfälliga utställningar
Vi har två utställningshallar som vi använder till större utställningar. I dessa har vi också olika arrangemang. Andra utställningsytor är en korridor och två trappavsatser.
Läs mer!

Basutställningar
Museet har fyra basutställningar. De tre första handlar om samer, nybyggare och gruvindustrin. Vår fjärde basutställning handlar om Laponia, det vill säga Lapplands världskulturarv och speglar vårt fantastiska kultur- och naturlandskap. Vi har även en permanent utställningsyta om våra nationella minoriteter som uppdateras löpande.
Läs mer!