Kulturverkstan

Vi har en kulturverkstad som kan användas för workshops inom konst och eget skapande. Vi erbjuder olika kurser och ofta i samarbete med Vuxenskolan Norrbotten. Vid frågor är ni välkomna att höra av er via mejl till MuseumADM@gallivare.se

 Kreativ bild