Kontakt - Gällivare Kulturmuseum


Intendent med samordningsansvar, utställningar óch konst

Museiassistent, reception, inköp
Anette Askebrand
0970 818 808
E-post

Museiassistent, föremål
Carola Johansson
0970 818 693
E-post

MuseiIntendent
Lis-Marie Hjortfors
E-post

Kulturchef, Konst och utställningar Gällivare Kulturmuseum
Anette Winblad
0970 818 240
E-postBesöksadress:

Gällivare Kulturmuseum
Storgatan 16
982 81 Gällivare
Reception: 0970-818 692