Konstsamling

Museet förvaltar Gällivare kommuns konstsamling, vilken består av drygt 2300 lösa konstverk. Samlingen har vuxit fram under en längre tid genom att kommunen köpt in och fått konstverk. Många av verken är skapade av lokala konstnärer som till exempel Erling Johansson, Barbro Törngren, Berry Kurkkio, Eje Åsbrink, Kjell Knekkta och Stig Pettersson. Merparten av konstverken är utplacerade i kommunala verksamheter som exempelvis kommunhus, ålderdomshem, skolor, flygplats, brandstation och museet.

Är du kommunanställd och skaffa, byta konst eller skall skifta kontor?
Vid anskaffande eller byte av konst i enskilda kontor skall konstregistratorn kontaktas. Samma sak gäller om konst skall medfölja vid byte av kontor eller om verksamheter skall byta lokaler. Återlämning av mindre konstverk som till exempel målningar sker på Gällivare Kulturmuseum under ordinarie öppettider. 

Gruvarbetarnas konstsamling
Fackföreningen Gruv4an (numera IF-metall) har deponerat en unik konstsamling hos Gällivare kommun som heter Gruvarbetarnas konstsamling. Även denna förvaltas av museet. I folkmun kallas denna för Strejkkonsten vilket beskriver dess bakgrund. Från december 1969 till februari 1970 rasade en stor strejk i Malmfälten där 4500 gruvarbetare deltog. Det var en vild strejk, något som innebär att den inte hade stöd av facken och stred mot det fackliga regelverket. Arbetarna fick därför inte någon ersättning från strejkkassorna. Flera konstnärer engagerade sig i gruvarbetarnas kamp och visade sin solidaritet genom att skänka konstverk till dem. Det anordnades flera konstauktioner och pengarna gick till att stödja gruvarbetarna. När strejken avblåstes hade Gruv4an i Gällivare-Malmberget kvar drygt 110 konstverk och dessa blev med tiden gruvarbetarnas konstsamling. I denna finns konstverk av bland andra Siri Derkert, Einar Forseth, Hans Wigert och Björn Blomberg. 

Har du frågor rörande Gällivare kommuns konst? Kontakta Konstregistrator Björn Pettersson: Bjorn.Pettersson@gallivare.se

Offentlig utomhuskonst 
Gällivare kommun har också en del offentlig utomhuskonst. Denna består bland annat av skulpturer, emaljer, reliefer, gamla malmvagnar och stenar från gruvan. Har du frågor om denna? Kontakta kultursamordnare Jerker Johansson: jerker.johansson@gallivare.se