Konstsamling

Gällivare kommuns konstsamling

Vår konstsamling består av drygt 2000 lösa konstverk. Dessa har blivit inköpta under en längre tidsperiod och många av verken är skapade av regionala och lokala konstnärer. Merparten av konsten är utplacerad i kommunala lokaler som kommunhus, ålderdomshem, skolor, fritidslokaler och museet. 
Vill du byta konst eller skall du flytta?
Vid byte av konst eller vid flytt skall museiintendenten kontaktas. En central fråga vid byte av kontor eller flytt av verksamheter är huruvisa konsten skall medfölja eller om den skall medfölja eller återlämnas till kommunen. Återlämning av mindre konstverk som till exempel målningar sker på Gällivare Kulturmuseum under ordinarie öppettider.

Har du frågor rörande kommunens konstsamling? Kontakta Kulturchef Anette Winblad, Konst och utställningar Gällivare Kulturmuseum Anette.WinbladVonWalter@gallivare.se

Har du frågor rörande offentlig utomhuskonst? Kontakta kultursamordnare Jerker Johansson: jerker.johansson@gallivare.se